Extra activiteiten en voorzieningen

In 2012 is door enthousiaste ouders een ‘algemeen nut beogende’ (ANBI-) stichting opgericht: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium. Het belangrijkste doel: activiteiten en voorzieningen mogelijk maken die buiten de normale organisatie en overheidssubsidies vallen. In het bestuur zitten ouders, alumni en vertegenwoordigers van de school.

Enkele gerealiseerde projecten

  • Voetbaltafel in de kantine;
  • Jaarlijkse droomprijzen: ondernemende leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd om een bijzonder plan of project (een ‘droom’) te realiseren, waarbij ze een verband leggen met de wereld om hen heen, zoals de (ouderen)zorg-, de culturele of wetenschappelijke sector of het bedrijfsleven;
  • Wisselbekers voor winnaars van de Schoolstrijd;
  • Muziekstandaards;
  • Toneelverlichting;
  • Een sterrenkijker;
  • Een watertappunt (als alternatief voor suikerhoudende drankjes).Bekijk het jaarverslag van 2021

Kennis en expertise

De Stichting kan niet alleen geld geven, maar kan ook kennis en expertise aanbieden of het Vriendennetwerk inzetten. De Stichting staat in contact met 1.300 Vrienden via Facebook (meestal jonge alumni) en met ruim 500+ Vrienden’ via LinkedIn.

Word ook Vriend!

Een Vriend van het St. Ignatiusgymnasium geeft de steun die hard nodig is voor aankopen, onderzoek, steun aan minder draagkrachtige leerlingen of educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Het St. Ignatiusgymnasium zoekt Vrienden om samen deze uitdaging aan te gaan. Giften aan de stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Vul het aanmeldformulier online in

U kunt het aanmeldformulier ook printen en opsturen naar:
Stichting vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
p/a Jan van Eijckstraat 47
1077 LH Amsterdam

Vacatures

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ouders van leerlingen in de onderbouw worden in het bijzonder gevraagd te solliciteren. 

Interesse: e-mail naar vrienden@ignatius.nl

Voor vragen kunnen ze u zich richten tot de voorzitter Elsbeth Röben
E-mail: emroben@dmrfa.nl 
 

Bekijk het jaaroverzicht van 2019

Bekijk het jaaroverzicht van 2018

Bekijk het jaarverslag 2017

In dit menu

Laatste nieuwsGek op wiskunde

Olympische wiskunde
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei