Aanmelding en plaatsing

Dit schooljaar verloopt ook de inschrijving anders dan gebruikelijk in verband met de Corona maatregelen. Stadsbreed is besloten dat de aanmelding dit jaar digitaal verloopt.
De werkwijze wordt op de basisschool uitgelegd. 

Het St. Ignatiusgymnasium werkt bij de aanmelding volgens de kernprocedure Amsterdam. Dit betekent dat alleen leerlingen met een VWO-advies zich bij ons mogen inschrijven. Het is nog niet nodig om het aanmeldingsformulier van het Ignatius in te vullen.
 
Op 8 april wordt via het centrale matchingssysteem bekendgemaakt welke leerlingen op onze school zijn geplaatst.

Wat gebeurt er daarna?

De geplaatste leerlingen krijgen op 8 april per e-mail een bevestiging van hun plaatsing op het Ignatius.
Na de zomervakantie wordt op de eerste ouderavond het officiële inschrijfformulier ingevuld en ondertekend door de ouders. 


Kennismakingsmiddag nieuwe eerste klassers 

16 juni volgt informatie over de kennismakingsmiddag op 30 juni 

 

Vragen?

Als je ouders of jijzelf een vraag hebben over aanmelding, neem dan contact op met mw. E. van Warmerdam, afdelingsleider klas 1, telefoon (020) 676 38 68.

Laatste nieuwsDroevig bericht

Vandaag, 13 september, bereikte ons het verdrietige bericht dat onze zeer gewaardeerde collega Ela Kowalczyk na een kort maar hevig ziekbed afgelopen zaterdag overleden is.
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei