Aanmelding en plaatsing


Het St. Ignatiusgymnasium werkt bij de aanmelding volgens de kernprocedure Amsterdam.

Dit betekent dat alleen leerlingen met een VWO-advies zich bij ons mogen inschrijven. 

De informatie  over de manier waarop je je kunt aanmelden hierover verloopt via de basisschool en het ELK.


Wat gebeurt er daarna?

 ELK maakt bekend op welke middelbare school de leerling is geplaatst. De exacte datum volgt.
Kennismakingsmiddag nieuwe eerste klassers 

Op woensdag ..juni ontvangen wij de nieuwe Ignatianen voor een kennismaking met de klas en de mentor. (datum volgt)


De geplaatste leerlingen krijgen hierover bericht. 

 

Vragen?

Als je ouders of jijzelf een vraag hebben over aanmelding, neem dan contact op met mw. E. van Warmerdam, afdelingsleider klas 1, telefoon (020) 676 38 68.

AgendaBelangrijke data

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Laatste nieuwsMusig

Komt dat zien!
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei