Waarom dit vak?

Op het Ignatius vinden we het belangrijk dat je midden in de wereld staat en dat je ontdekt hoe je een actieve en positieve bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Bij het vak levensbeschouwing leer je die wereld ontleden en begrijpen, zodat je je eigen rol daarin beter kunt vormgeven.

Klas 1: vragen stellen

In de eerste klas staat het bedenken van vragen centraal. Waar kom ik vandaan? Waar sta ik nu? Waar wil ik naar toe? Waar droom ik over? Je maakt ook kennis met de maatschappelijke ‘dikke ik’. Bij dit alles werk je veel samen met andere leerlingen.

Klas 2: normen en waarden

In het tweede jaar kijk je welke waarden je terugvindt in religieuze verhalen, symbolen en rituelen. Samen met medeleerlingen zoek je naar een creatieve manier om de normen en waarden van je eigen klas vorm te geven tijdens de slotviering van het Ignatius.

Klas 3: moderne thema’s

In klas drie doe je samen onderzoek naar levensbeschouwelijke thema’s die nu spelen in de maatschappij, op school en bij andere instanties. Je presenteert de onderzoeksresultaten op een creatieve manier aan je klas.

Klas 4: Nederland

In het vierde jaar verdiep je je in de rol van religie en zingeving in het naoorlogse Nederland en deel je je eigen levensbeschouwelijke standpunten en ervaringen. Ook kijk je naar het Nederland van nu. Is religie nog steeds belangrijk? Welke nieuwe spirituele bewegingen zie je ontstaan? En wat is het verband met de huidige individualisering en de opkomst van social media?

Klas 5: levensverhalen en zingeving

In de vijfde klas ga je aan de slag met levensverhalen en zingeving aan de hand van de syllabus ‘The story in your eyes’. Ook leer je begrippen kennen op het vlak van zingeving en maak je kennis met diverse theorieën en modellen. Tot slot schrijf je een levensbeschouwelijke autobiografie.

Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei