Onze lessen

Je krijgt veel verschillende vakken en je ziet iedere docent ongeveer twee uur per week. Allemaal helpen ze je om met hun vak aan de slag te gaan, op school en thuis. Onze lessen duren trouwens 70 minuten, omdat we vinden dat je echt de tijd moet krijgen om iets te leren. Je gebruikt daarbij allerlei hulpmiddelen: een laptop, een rekenmachine en natuurlijk veel boeken.

Typisch voor een gymnasium

De klassieke oudheid speelt een grote rol. Je leert bij ons Latijn en Oud-Grieks lezen en vertalen. En je leert veel over de cultuur in die tijd. Dit komt allemaal terug in je andere vakken. Je ontdekt namelijk dat de filosofie, de uitvindingen en de talen van de klassieken de basis vormen voor hoe wij nu leven, denken en praten.

Zelf doen, zelf ontdekken

Leren kun je op veel verschillende manieren. Je kunt naar een verhaal luisteren, een discussie voeren, iets lezen of een filmpje bekijken. Op het Ignatius word je vaak gevraagd om zelf iets uit te zoeken en om je resultaten aan de klas te presenteren. Soms doe je dat alleen, soms samen. Je moet in ieder geval veel nadenken over allerlei soorten onderwerpen! En als je fouten maakt, is dat oké. Je bent hier niet omdat je alles al weet, maar omdat je nog van alles wilt leren.

X8 ('exact')

Het toppunt van zelf oplossingen verzinnen is X8. Dat is een combinatievak, waarbij je samen met andere kinderen grappige, maar ook moeilijke zaken gaat uitzoeken die te maken hebben met biologie, wiskunde, natuurkunde of scheikunde. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe je een brug bouwt van spaghetti en hoeveel kilo die brug dan kan dragen. Je doet een sporenonderzoek bij een ‘moord’ of je berekent hoeveel energie er zit in een M&M. Je kunt het zo gek niet bedenken, of je kunt het onderzoeken!

Je mentor

Aan het begin van het schooljaar ontmoet je je mentor. Hij of zij is niet alleen een van de docenten, maar helpt je ook met van alles. Hoe moet je bijvoorbeeld je huiswerk plannen? Hoe gebruik je je agenda? Wat zijn handige trucjes om iets uit je hoofd te leren? En wat moet je doen als iets je dwars zit? Wat je vraag ook is, je kunt altijd bij je mentor terecht.

Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei