Hoe meld ik mijn kind ziek?

Bel tussen 07:30 en 08:30 uur naar (020) 644 20 70 (verzuimcoördinator mw. M. van Mossel) of mail naar verzuim@ignatius.nl. Wordt uw kind tijdens de les ziek en gaat het naar huis, dan dient het zichzelf af te melden bij mw. Van Mossel (of bij de administratie, als zij niet aanwezig is). Indien noodzakelijk wordt u als ouder dan geïnformeerd. Kijk voor de volledige verzuimafspraken in onze Schoolgids.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de eerste klas?

U heeft een ingevuld inschrijfformulier nodig plus een ingevulde en ondertekende lijst met voorkeursscholen, inclusief een stempel en een handtekening van de basisschool. Houd de actuele informatie op deze site in de gaten. En neem bij vragen contact op met E.M. (Ellen) van Warmerdam, afdelingsleider klas 1.

Hoe meld ik mijn kind aan voor een hogere klas?

Stuur een mail aan mw. S. (Sandra) Gerard van ons secretariaat.

Waar kan ik boeken bestellen?

Ga hiervoor naar van Dijk.

Wat is Magister?

Magister is het programma waarin we onze leerlingenadministratie bijhouden. Ouders en leerlingen kunnen ook inloggen op dit systeem. U vindt er het lesrooster, de cijfers en informatie over aanwezigheid en te laat komen. Log in >

Wat is Zermelo?

Via dit programma kunnen alle leerlingen hun rooster bekijken. Log in >

Waar vind ik wie?

Kijk onder Contact voor algemene contactgegevens en de mailadressen van de schoolleiding . In de Schoolgids vindt u specifiekere contactinformatie.

Wat zijn de lestijden?

Van leerlingen wordt verwacht dat ze tot 16.35 uur beschikbaar zijn voor schoolactiviteiten. We beginnen om 08:30 uur. De lessen eindigen om uiterlijk 16.35 uur. Elke dinsdag eindigt het rooster om 13:10, met aansluitend een mentorles voor de onderbouw tot 14:00 uur. Zijn er activiteiten, dan hanteren we soms een verkort rooster. De dinsdagmiddag dienen alle leerlingen vrij te houden voor schoolactiviteiten. Kijk in de Schoolgids voor exacte tijden.

Waarom duren de lessen 70 minuten?

We kiezen bewust voor langere lessen. We denken namelijk dat leerlingen iets pas goed leren, weten of kennen als ze er actief mee bezig zijn geweest. Er is in de les dus meer tijd om na te denken en met iets te oefenen. En vaak lukt het ook om in één les iets af te maken.

Waar is de gymlocatie?

Naast het gymlokaal op school maken we gebruik van andere locaties: Sportveld SC Buitenveldert (De Boelelaan 1100, 1081 HZ Amsterdam), een gymzaal van het Fons Vitae Lyceum (Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam) en Sporthallen Zuid (Burgerweeshuispad 54, 1076 EL Amsterdam).

Kan MIJN KIND VRIJ KRIJGEN buiten de schoolvakanties?

U kunt een aanvraag voor extra vakantieverlof indienen via het formulier Bijzonder vakantieverlof. U kunt ook verlof aanvragen voor gewichtige omstandigheden, zoals familiegebeurtenissen. Kijk ook op de gemeentesite over leerplicht.

Hoe en wat betaal ik voor een excursie?

De kosten van de excursies verschillen per leerjaar. In de Schoolgids onder het kopje 'Financiële zaken en overige zaken' vindt u meer informatie.

Bij wie kan ik terecht met een klacht?

Bespreek uw klacht in eerste instantie met de direct betrokkene. Komt u er samen niet uit, bespreek de kwestie dan met de rector, drs. A.W. (Bert) Schuller. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Laatste nieuwsGek op wiskunde

Olympische wiskunde
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei