Start schooljaar

3 september 2018     Kennismaking klas 1
4 september 2018 Mentorles klas 2 t/m 6
5 september 2018 Eerste lesdag

Vakanties

20 oktober 2018 – 28 oktober 2018 Herfstvakantie
22 december 2018 – 6 januari 2019 Kerstvakantie
16 februari 2019 – 24 februari 2019 Voorjaarsvakantie
20 april 2019 – 5 mei 2019                   Meivakantie
13 juli 2019 – 25 augustus 2019           Zomervakantie

Vrije dagen voor alle leerlingen

17 september 2018 Studiedag
19 april 2019           Studiedag
30 – 31 mei 2019 Hemelvaart
10 juni 2019           Tweede Pinksterdag

Toetsen

5 – 9 november 2018            SE-week klas 5 en 6
8 - 9 november 2018             SE-dagen klas 4
21 – 25 januari 2019             SE-week klas 4, 5 en 6
25 – 29 maart 2019               SE-week klas 6
1 – 5 april 2019                       SE-week klas 4 en 5
24 – 28 juni 2019                   SE-week klas 4 en 5
24 – 28 juni 2019                   Proefwerkweek klas 3

Ouderavonden

17 september 2018 klas 1
18 september 2018 klas 4
19 september 2018 klas 5/6 over honoursprogramma
20 september 2018 klas 2
2 oktober 2018 klas 5/6
4 oktober 2018 klas 3

7-minutengesprekken

19 en 27 november 2018           18.30 - 21.30 uur
18 maart 2019                               14.00 - 17.00 uur

Oudercursussen

19 september – 30 oktober 2018 cursus Latijn
29 januari – 2 april 2019 cursus Klassieken
4 april – 23 mei 2019 cursus Grieks

Reizen

24 – 28 september 2018 Bergen (klas 1)
3 – 5 oktober 2018 Bergen (klas 1)
24 – 28 september 2018                     Ardennen (klas 4)
26 – 28 september 2018 Parijs (klas 6)
10 – 19 oktober 2018 Klassieke reizen (klas 5)
29 november – 2 december 2018 Berlijn (klas 6)
13 – 17 mei 2019 Schiermonnikoog (klas 2)

Diverse activiteiten

22 november 2018 Beroepenavond klas 3, 4, 5 en 6
23 november 2018 Vriendenborrel
18 december 2018 KlassIg concert
21 december 2018 Kerstontbijt voor ouders
14 en 15 februari 2019 Schoolstrijd
12 maart 2019 Concert MusIg
9 april 2019 Oudermiddag Schiermonnikoog
16 en 18 april 2019 Schooltoneel
2 juli 2019 Watersportdag
10 juli 2019 Zomeravondconcert
11 juli 2019 Schoolfeest

Voorlichting aan groep 8

31 januari en 1 februari 2019 Open Avonden
6 februari 2019                                       Lesjesmiddag

Kijk voor meer Data in de Jaaragenda.

Laatste nieuwsNieuwe rector Bert Schuller

Het Ignatiusgymnasium heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe rector: Bert Schuller. Wij verheugen ons op zijn komst en wensen hem succes in zijn nieuwe functie.
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei