Belangrijke data 2020 - 2021


Start schooljaar


19 augustus Start lessen volgens rooster
19 augustus Kennismaking klas 1
21 augustus Schoolfotograaf

Vakanties 2020 - 2021

12 t/m 16 oktober Herfstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie
22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie
5 april  Tweede Paasdag
26 april t/m 7 mei Meivakantie
13 mei Hemelvaart
14 mei vrije dag
24 mei Tweede Pinksterdag
12 juli t/m 20 augustus Zomervakantie


Studiedagen: alle leerlingen vrij

Info volgt

Toetsen

[info volgt] Toetsweek klas 4
2 - 6 november SE I klas 5 en 6
3 december herkansingen SE I
[info volgt] Toetsweek klas 4
18 - 22 januari SE II klas 5 en 6
27 januari Luistertoets Engels, klas 6
28 januari Luistertoets Frans, klas 6
3 februari Luistertoets Duits, klas 6
12 februari herkansingen SE II
[info volgt] Toetsweek klas 4
22 - 26 maart SE III klas 5 en 6
16 april herkansingen SE III, klas 6
23 april herkansingen SE III, klas 5
17 mei start Centraal Schriftelijk Examen

Ouderavonden

Info volgt

7-minutengesprekken

30 november 2020
8 december 2020
24 maart 2021

Oudercursussen

25 augustus cursus Latijn
8 september cursus Latijn
22 september cursus Latijn
6 oktober cursus Latijn
20 oktober cursus Latijn/ Grieks

1 september cursus Grieks
15 september cursus Grieks
29 september cursus Grieks
29 maart  cursus Grieks
13 april  cursus Grieks
20 april cursus Grieks
11 mei cursus Grieks
 de oudercursussen zijn geannuleerd. Nadere informatie volgt.

Reizen

21 - 25 september 2020                     Alternatief programma Ardennen (klas 4)
17 mei 2021      Schiermonnikoog-excursie (klas 2) gaat niet door

Voorlichting groep 8

januari 2021 Open Avonden 
februari 2021                                       Lesjesmiddag

Kijk voor meer Data in de Jaaragenda.

Laatste nieuws“Mijn leraar is de moordenaar”

X8-module klas 1
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei