Belangrijke data 2019 - 2020

Onze school is voor alle leerlingen gesloten tot en met maandag 6 april 2020, ivm corona-maatregelen. Ook onderstaande activiteiten voor deze periode gaan niet door.


Vakanties 2019 - 2020

19 oktober t/m 27 oktober Herfstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari Kerstvakantie
15 februari t/m 23 februari Voorjaarsvakantie
10 april Goede Vrijdag
13 april Tweede Paasdag
23 april t/m 5 mei Meivakantie
21 en 22 mei Hemelvaart
1 juni Tweede Pinksterdag
4 juli t/m 16 augustus Zomervakantie


Studiedagen: alle leerlingen vrij

11 september 2019
26 november 2019
17 januari 2020
24 februari 2020
31 maart 2020

Toetsen

4 - 8 november Toetsweek klas 4
4 - 8 november SE I klas 5 en 6
9 december herkansingen SE I
10 - 16 januari Toetsweek klas 4
10 - 16 januari SE II klas 5 en 6
20 januari Luistertoets Duits, klas 6
21 januari Luistertoets Engels, klas 6
22 januari Luistertoets Frans, klas 6
27 februari herkansingen SE II
23 - 27 maart Toetsweek klas 4
23 - 27 maart SE III klas 5 en 6
14 april herkansingen SE III, klas 6
7 mei herkansingen SE III, klas 5
7 mei start Centraal Schriftelijk Examen

Ouderavonden

17 september 2019 klas 4
19 september 2019 klas 1
19 september 2019 klas 2
1 oktober 2019 klas 5/6
7 oktober 2019 klas 3

7-minutengesprekken

18 en 26 november 2019
12 en 17 maart 2020

Oudercursussen

17 september cursus Latijn
1 oktober cursus Latijn
15 oktober cursus Latijn
29 oktober cursus Latijn
11 februari cursus klassieke cultuur
25 februari cursus klassieke cultuur
3 maart cursus klassieke cultuur
17 maart cursus klassieke cultuur
31 maart cursus klassieke cultuur
7 mei cursus Grieks
28 mei cursus Grieks
4 juni cursus Grieks

Reizen

23 - 25 september 2019 Bergen (klas 1A en 1C)
25 - 27 september 2019 Bergen (klas 1D en 1E)
2 - 4 oktober 2019    Bergen (klas 1B)
23 - 25 september 2019                     Ardennen (klas 4)
25 - 27 september 2019                     Ardennen (klas 4)
3 - 5 oktober 2019 Parijs (klas 6, alleen voor leerlingen met Frans)
9 - 18 oktober 2019 Klassieke reizen (klas 5)
27- 30 november 2019 Berlijn (klas 6, alleen voor leerlingen met Duits/aardrijkskunde/geschiedenis)
11 - 15 mei 2020 Schiermonnikoog (klas 2)

Diverse activiteiten

21 november 2019 Vriendenborrel Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
13 november 2019 Den Haag, klas 5
5 december 2019 Sintviering
19 december 2019 Kerstgala
4 maart 2020 Den Haag, klas 4
Overige actiteiten volgen nog!

Voorlichting aan groep 8

januari/ februari 2020 Open Avonden
februari 2020                                       Lesjesmiddag

Kijk voor meer Data in de Jaaragenda.

Laatste nieuwsWeg van het scherm

In de afgelopen periode kregen de leerlingen niet alleen les via het beeldscherm. Er waren ook digitale lessen zonder scherm.
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei