Hulp op maat

We willen graag dat je met een diploma de school verlaat. Omdat niet iedere leerling dezelfde leerstijl heeft en ook persoonlijke situaties kunnen verschillen, bieden we begeleiding aan op allerlei vlakken. We kijken daarbij vooral wat je inspireert, wat bij je past en wat je zou kunnen helpen in je ontwikkeling: bij het verkrijgen van zelfinzicht, bij het maken van het keuzes of bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief. We doen dit alles zo veel mogelijk op maat.

Begeleiding onderbouw

In de onderbouw krijgt iedere klas een mentor. Deze begeleidt het ‘klassenoverleg’ en helpt bij het leren studeren en plannen. De mentor houdt bovendien in de gaten of je je prettig voelt op school. 

Verder is er ruimte voor individuele ondersteuning, zoals huiswerkbegeleiding, motiverende gesprekken of steunlessen wiskunde, Nederlands en Latijn. Ook leerlingen uit hogere klassen (‘tutoren’) kunnen je helpen bij vakken waar je moeite mee hebt.

Bekijk hier het overzicht van de mentoren, schooljaar 2019-2020 (pdf)

Hulp bij profiel- en studiekeuze

Vanaf de derde klas biedt het Ignatius een programma om je te helpen bij je profiel- en studiekeuze. In klas 3 staat de profielkeuze centraal. In klas 4 ligt de nadruk op beroepsoriëntatie en zelfreflectie. In de laatste twee jaren verdiepen de leerlingen zich steeds meer in een aantal studies en in hun eigen motivatie en werken ze toe naar een beslissing en daadwerkelijke inschrijving. 

Hebben je ouders of jijzelf een vraag hierover? Neem dan contact op met de decaan van klas 3 en 4 (mw. S. (Sylvia) Loete) of de decaan van klas 5 en 6 (mw. A. (Annemieke) Rebel). Of bekijk ons beleidsplan.

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs staat het Ignatius open voor leerlingen met een lichamelijke, cognitieve en/of psychische beperking. De mentor schakelt waar nodig gespecialiseerde begeleiders in, zoals de decanen, de schoolpedagoog, de schoolarts, de Ouder Kind Adviseur of de Begeleider Passend Onderwijs. De coördinatie van de hulp en de eventuele verwijzing van leerlingen met een complexe problematiek is in handen van ons Zorg Advies Team.

Vragen?

Hebt u als ouder een vraag over bijzondere zorg of ondersteuning? Neem dan contact op met de zorgcoördinator, mw. M. (Mieke) Konings, of bekijk ons Schoolondersteuningsplan

Laatste nieuwsSuccesvolle Sint-actie

Het Sint-comité heeft dit jaar maar liefst € 2160,00 opgehaald! Een prachtig bedrag. Lees hoe ze dit bijelkaar gebracht hebben.
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei