Project met Ignatiusgymnasium resulteert in sterke video’s

Overtuigende en confronterende video’s, met een knipoog. Daarmee maken leerlingen van het Sint Ignatiusgymnasium in Amsterdam hun leeftijdgenoten bewust van microplastics in sigaretten. De video’s zijn nu beschikbaar en inzetbaar binnen jouw eigen campagne.

De video’s zijn gemaakt als onderdeel van het profielwerkstuk. Leerlingen hebben onderzoek gedaan naar sigaretten in het milieu en zijn daarbij begeleid door leden van Rotaryclub Nachtwacht in Amsterdam. De Rotary-leden fungeren als vraagbaak, lezen mee, geven suggesties en helpen waar nodig. Deze begeleiding gebeurt in het kader van EndPlasticSoup, het wereldwijde klimaatproject van Rotary. 


‘Peuken zijn plasticafval’

De boodschap van de video’s: sigaretten bevatten microplastics. Elke peuk die op straat wordt uitgetrapt veroorzaakt dus plasticafval. Via de riolering bereikt dit plasticafval uiteindelijk de zee. Stichting EndPlasticSoup wil hier wat aan doen – onder meer via het scholenproject.

Binnen dit project hebben inmiddels 8 gymnasiumleerlingen hun profielwerkstuk aan sigarettenpeuken gewijd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de kennis en het gedrag van hun klasgenoten, familie en vrienden. Ook hebben zij informatie verzameld en leraren geïnterviewd én zijn ze met interessante scripties op de proppen gekomen. En: zij hebben video’s gemaakt.


Direct aan de slag


Het sterke aan de video’s is dat ze gemaakt zijn door de doelgroep. Grote kans dus dat deze insteek juist de doelgroep – jongeren – aanspreekt. Download de video’s hieronder, gebruik ze ter inspiratie voor je eigen jongerencampagne of zet ze direct in, bijvoorbeeld op social media.Peukenproject video 2 - YouTube

Peukenproject video 3 - YouTube
Terug
Media
  • peukenproject-afbeelding

In dit menu

Laatste nieuwsKorte films van klas 4 en klas 5

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei