Vacature Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium

De Vriendenstichting van het Ignatius is op zoek naar een nieuwe secretaris voor haar Bestuur. De Vriendenstichting stelt zich primair ten doel fondsen te werven om extra’s mogelijk te maken voor de school an sich, de ontwikkeling en ondersteuning van de leerlingen en de mogelijkheid tot ontmoetingen metalumni en huidige Ignatianen. 
Wilt u meer betrokkenheid bij de school van uw zoon of dochter en wilt u graag een bijdrage leveren aan een mooie schooltijd voor alle leerlingen, dan valt de positie van secretaris van het Bestuur zeker te overwegen. Het betreft een Bestuur van 9 personen dat actief en betrokken meedenkt met de schoolleiding, de docenten en de leerlingen. De tijdsbesteding is beperkt en bestaat grofweg uit 4 vergaderingen per jaar, het opstellen van de agenda en de notulen voor deze vergaderingen en het uitsturen van uitnodigingen voor diverse gelegenheden die de Vriendenstichting (mede) organiseert. Graag is de huidige secretaris, Anne-Marie van den Belt, bereid een nadere toelichting te geven. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op via vrienden@ignatius.nl.


Terug
Media
  • secretaris

In dit menu

Laatste nieuwsSint en piet via het Ignatius Sintcomité

Ignatius Sintcomité
Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei