Hoogtepunten uit de oudheid

U bent van harte uitgenodigd voor de oudercursus Hoogtepunten uit de oudheid, bestaand uit 5 bijeenkomsten. Het programma ziet er als volgt uit:

3 maart dr. Susanne Borowski
Amazonen – mannenhatende maagden of geduchte strijders?

Het volk van de Amazonen spreekt niet alleen in de Grieks-Romeinse oudheid bijzonder tot te verbeelding. Er zijn talloze afbeeldingen van amazones bewaard gebleven en ze zijn nog steeds springlevend. Deze lezing gaat op zoek naar de historische vrouwen achter de mythe.

17 maart dr. Kokkie van Oeveren
Griekse bouw- en beeldhouwkunst

Kokkie van Oeveren neemt u op deze avond mee naar de wondere wereld van de Griekse bouw- en beeldhouwkunst. Aan het eind van deze avond kunt u Griekse bouwstijlen herkennen en Griekse beelden dateren, zodat u op vakantie of in musea beter weet waar u precies naar kijkt. Voorkennis is niet nodig.

31 maart Xander van Eckeren

Op zoek naar het constante

Veel mensen zijn in het jachtige bestaan van tegenwoordig op zoek naar constanten. Ook de oude Grieken waren al op zoek naar deze constanten in een veranderlijke wereld. Sterker nog: dit probleem kenmerkt de ontwikkeling van de Klassieke filosofie. Hoe hebben de Griekse natuurfilosofen, Socrates, Plato en Aristoteles dit probleem opgelost? Het antwoord daarop wordt u tijdens deze lezing uit de doeken gedaan.

14 april Thor Faber

Augustus

Mijn lezing zal handelen over Augustus en hoe hij er na 500 jaar republiek in slaagt om als alleenheerser niet vermoord te worden en sterker nog een onuitwisbare stempel op de geschiedenis van Rome te drukken. Hierbij zal ik vooral aandacht besteden aan de bouwwerken en boeken die onder Augustus' bewind zijn verschenen en die in veel gevallen op een handige manier met elkaar samenwerkten. Extra focus gaat hierbij uit naar het Forum Romanum waar veel van de bouwwerken zich op of naast bevinden en naar Vergilius, de schrijver van hét nationale epos over de stichting van Rome en tevens eindexamenauteur voor de huidige zesde klas.

21 april dr. Suzanne Luger

Cicero en zijn tijd

De eerste eeuw voor Christus is een woelige periode in de Romeinse geschiedenis: sociale onrust uitmondend in burgeroorlog, dictatuur en uiteindelijk de overgang van Republiek naar Keizerrijk. Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) was redenaar, politicus en filosoof en heeft een immens en caleidoscopisch oeuvre nagelaten. Suzanne Luger neemt een bloemlezing van zijn geschriften als startpunt om een genuanceerd beeld te schetsen van Cicero en zijn tijd. Mogelijk zijn er vervolgens enige overeenkomsten met onze huidige tijd te ontdekken.

Praktische informatie

Tijden: de school is open vanaf 19.15 uur. De cursus begint om 19.30 uur en is om ca. 21.30 uur afgelopen. Tussendoor is er ca. 15 minuten pauze. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Inschrijving: om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid deelnemers, wil ik u vriendelijk verzoeken uiterlijk 25 februari a.s. door te geven op welke avond(en) u komt en met hoeveel personen via cursusklassiekecultuur@ignatius.nl
N.B. Bij minimaal 15 aanmeldingen gaat de cursus door.

Kosten: 15,- per persoon per avond. U kunt voor één of meerdere avonden intekenen. Betaling (gepast) op de eerste avond dat u komt voor alle afgesproken avonden.

De opbrengsten worden besteed aan de (verdere) verfraaiing van de klassieke afdeling van ons schoolgebouw met bijvoorbeeld mooie kopieën van klassieke kunstwerken. 

De vijf sprekers zijn allen docent Klassieke Talen op het St. Ignatius Gymnasium en hebben een persoonlijke affiniteit met het onderwerp dat in hun lezing centraal staat.

Met vriendelijke groet,
namens de sectie Klassieke Talen van het Ignatius Gymnasium,
Susanne Borowski
Terug
Media
  • Ouderscursussen-Erechtheion-Akropolis-Athene-nieuwsbericht

In dit menu

Laatste nieuwsIgnatius schaakkampioenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei