De Schoolstrijd ging viral!Op donderdag 13 februari en vrijdag 14 februari vOND de Schoolstrijd 2020 plaats. HET THEMA DIT JAAR WAS VIRAL!

De schoolstrijd is een tweedaags evenement waarbij alle talenten van leerlingen van de klassen 1 t/m 4 naar voren komen: zingen, dansen, muziek maken, spreken, acteren, improviseren, koken, sporten, gamen, schaken, tekenen, SETten, puzzelen of catwalken!

Vijf klassen binnen elke jaarlaag nemen het tegen elkaar op, waarna uiteindelijk een schoolwinnaar uit de bus komt. Het programmaoverzicht met activiteiten is te vinden op de schoolstrijd-website

THEMA: VIRAAL
In deze tijd waarin populaire zaken via internet VIRAAL gaan, was dit het thema van de afgelopen schoolstrijd.

COACHES & FOTOGRAFEN
De presentatie van de podiumactiviteiten is jaarlijks in handen van vijfdeklassers. Andere vijfdeklassers helpen de teams als co-mentoren en weer anderen zorgen voor een goed verloop van alle activiteiten. Docenten genieten van de sfeer en lopen rond om zo nu en dan een handje te helpen bij het jureren.

Enkele topfotografen zorgen voor het vastleggen van de mooiste momenten. De winnaar krijgt dit jaar een foto in de eregalerij.  

Binnenkort vind je hier een verslag van het afgelopen Schoolstrijd-spektakel. 
Terug
Media
  • viral-schoolstrijd-nieuws

In dit menu

Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei