Wat is schoonheid?

Excursie Hermitage_Ignatius_110119

Wat vond men vroeger mooi? En hoe zijn wij daardoor beïnvloed? De tentoonstelling Classic Beauties gaf hier inzicht in. 


Bezoek aan de Hermitage
Op vrijdag 11 januari bezochten alle vierde klassen van het Ignatius de tentoonstelling Classic Beauties in de Amsterdamse Hermitage. Hier zagen ze een prachtige selectie van (neo)classicistische kunstwerken, geleend van de Hermitage in het Russische St. Petersburg
 
Net zoals de Grand Tour
Aan de hand van ruim zestig sculpturen, schilderijen en tekeningen gingen de leerlingen 'op reis’. Net zoals welgestelde jonge mensen in de 18e eeuw die een Grand Tour maakten naar Italië en Griekenland. Zo’n kennismaking met de klassieke kunsten werd toen gezien als een belangrijk onderdeel van je opvoeding. 

ONDERSTEUNING
De leerlingen hadden tijdens het museumbezoek kijkkaarten bij de hand en volgden een audiotour met uitleg en bijpassende klassieke muziek. Ze kregen ook een workshop modeltekenen, zodat ze zelf geïnspireerd konden raken door de klassieke schoonheid. Verder waren Kokkie van Oeveren, Xander van Eckeren, Thor Faber, Antoinette Doekes, Renske Pool en Suzanne Luger aanwezig om alles toe te lichten. 

OP HET IGNATIUS
Op het Ignatius zetten we de traditie van de Grand Tour graag voort met de klassieke reizen voor onze vijfdeklassers en natuurlijk met excursies zoals deze. Op school hadden de leerlingen ter voorbereiding op de tentoonstelling ook al een inleiding gehad in de beeldhouwkunst van de oudheid. 

Bekijk de ‘kijkkaart’ (pdf) hieronder en leer meer over de klassieke ‘ideale’ verhoudingen van het menselijk lichaam en gezicht. Wat is jouw mening?

Terug

In dit menu

Laatste nieuwsKorte films van klas 4 en klas 5

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei