Jongeren spreken recht

EEN GROEP IGNATIUS-LEERLINGEN HAD ONLANGS EEN BIJZONDERE DAG IN DE RECHTBANK VAN AMSTERDAM.


OFFICIËLE BEËDIGING
Op maandagmiddag 12 november werd de nieuwe lichting leden van onze Jongerenrechtbank (JRB) officieel beëdigd in de rechtbank van Amsterdam. Dit gebeurde door rechter en mede-initiatiefnemer van de Jongerenrechtbanken in Nederland, mw. Maria Leijten.

KNAPPE PRESTATIE
Vijftien leerlingen uit klas 4 en 5 hebben de caput Jongerenrechtbanken gevolgd en zijn dus nu getraind om echte zaken te behandelen bij de JRB van het Ignatius. Om te laten zien wat ze geleerd hadden, moesten ze als eindoefening nog een casus behandelen. 

De advocaat die even kwam kijken was erg onder de indruk: “Toen wij als rechtenstudenten een rechtszaak moesten naspelen in het derde jaar van onze studie, waren we een stuk minder goed dan wat ik hier vandaag zie!”
 
NAAR EER EN GEWETEN
Tot slot vond de beëdiging plaats. De leerlingen beloofden plechtig dat ze naar eer en geweten hun taak binnen de JRB zullen uitoefenen en vertrouwelijk zullen omgaan met alle informatie rondom de zittingen.

Foto 1 + 2: groepsfoto na de beëdiging
Foto 3: het behandelen van een casus als eindoefening
Foto 4 + 5: de beëdiging door de rechter, mw. Maria Leijten

Terug
Media
  • Jongerenrechtbank_nov-2018_1
  • Jongerenrechtbank_nov-2018_2
  • Jongerenrechtbank_nov-2018_3
  • Jongerenrechtbank_nov-2018_4
  • Jongerenrechtbank_nov-2018_5

In dit menu

Laatste nieuwsKorte films van klas 4 en klas 5

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei