Actueel
Open avonden

De open avonden zijn op vrijdag 6 februari en 6 maart 2015 van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Op deze avonden staat de school open voor groep 8 leerlingen en ouders. De lesjesmiddag is op woensdag 4 maart 2015 van 14.00 tot circa 16.30 uur.

Op deze middag zijn er proeflessen voor leerlingen en vakpresentaties voor ouders.

Klik hier voor informatie over de inschrijving.

IMG_0735
Welkom

Het St. Ignatiusgymnasium, onderdeel van de stichting voortgezet onderwijs Amsterdam-Zuid, biedt uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief. De school heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen initiatief. De school richt zich op de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw.

Kwaliteit in de basis. Ruimte voor talent.

Om te kunnen groeien is een goede voedingsbodem nodig, die ervoor zorgt dat mensen zich durven te ontwikkelen en initiatief durven te nemen. Ons ideaalbeeld voor het realiseren hiervan is een goede begeleiding naar behoefte op het gebied van kennis, vaardigheden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor wordt iedereen goed toegerust om als zelfbewust individu in de maatschappij te staan. Daarnaast kent ons gymnasium als speerpunt de klassieke vorming en daarmee gerichte aandacht voor een stevige brede culturele vorming, geworteld in de klassieke traditie.

Ons ideaalbeeld op het gebied van ruimte voor talent is dat we leerlingen uitdagen en stimuleren tot het maken van eigen keuzes en het durven zetten van stappen buiten de geëigende paden. Op die manier kan iedere leerling het beste uit zichzelf halen.

Jij bent van harte welkom op het St. Ignatiusgymnasium !Op de website is in woord en beeld informatie te vinden over de schoolorganisatie, ons onderwijs en de overige activiteiten op school. Kijk ook eens naar het Voorlichtingsfilmpje over het zelfstandig gymnasium 

 

Inloggen
Inloggen magister voor leerlingen en ouders
Magister voor
leerlingen en ouders     Inloggen magister
Magister voor
docenten
Inloggen website  

 De decaan net

  Dé webwinkel voor het middelbaar (beroeps)onderwijs 
         

                      

                     Jaargids 2014-2015

Roosters

Basisrooster lokalen

Lokalen

 

     

Basisrooster klassen 

Klassen

Actueel rooster

Actueel 

Basisrooster leerlingen bovenbouw 3e kwartaal

Bovenbouw

Lestijden 2012-2013

Lestijden

 Basisrooster docenten

Docenten

 

De basisroosters hierboven gelden vanaf 2 maart.