Actueel
Open avonden

De open avonden zijn op vrijdag 6 februari en 6 maart 2015 van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Op deze avonden staat de school open voor groep 8 leerlingen en ouders.

De lesjesmiddag is op woensdag 4 maart 2015 van 14.00 tot circa 16.30 uur.

Op deze middag zijn er proeflessen voor leerlingen en vakpresentaties voor ouders

DSC00178
Welkom

Ben jij ambitieus ?

Wil je geïnspireerd en uitgedaagd worden ? Dan is het St.Ignatiusgymnasium dé school die jou een betekenisvolle leeromgeving kan bieden. Een toegewijd docentencorps zal je de tools in handen geven om je talenten te ontwikkelen zodat je opgroeit tot een zelfstandige en sociale wereldburger in de kennisintensieve maatschappij van nu.

Uitdagend,

Inspirerend en Betekenisvol

Het St. Ignatiusgymnasium biedt een rijke leeromgeving,waarbinnen leerlingen op intellectueel, sociaal en creatief gebied hun talenten kunnen ontwikkelen. Hoogstaand kwalitatief onderwijs leveren, is troef binnen onze school. We willen onze leerlingen meer mogelijkheden bieden te excelleren zowel in de alpha, de beta als in de gamma hoek. Zo kunnen leerlingen deelnemen aan een breed aanbod op universiteiten. We zijn er ook van overtuigd dat kennismaken met activiteiten op het brede gebied van kunst en cultuur een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling. Onze docenten regisseren het leerproces door te differentiëren, stimuleren en sturen. Door te focussen op dit leerproces wil het St. Ignatiusgymnasium de goede resultaten en hoge opbrengsten borgen.

Jij bent van harte welkom op het St. Ignatiusgymnasium !Op de website is in woord en beeld informatie te vinden over de schoolorganisatie, ons onderwijs en de overige activiteiten op school. Kijk ook eens naar het Voorlichtingsfilmpje over het zelfstandig gymnasium 

 

Inloggen
Inloggen magister voor leerlingen en ouders
Magister voor
leerlingen en ouders     Inloggen magister
Magister voor
docenten
Inloggen website  

 De decaan net

  Dé webwinkel voor het middelbaar (beroeps)onderwijs 
         

                      

                     Jaargids 2014-2015

Roosters

Basisrooster lokalen

Lokalen

 

     

Basisrooster klassen 

Klassen

Actueel rooster

Actueel 

Basisrooster leerlingen bovenbouw 3e kwartaal

Bovenbouw

Lestijden 2012-2013

Lestijden

 Basisrooster docenten

Docenten