Actueel
IMG_0815
Welkom

Het St. Ignatiusgymnasium, onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid, biedt uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief. De school heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen initiatief. De school richt zich op de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw.

Kwaliteit in de basis. Ruimte voor talent.

Om te kunnen groeien is een goede voedingsbodem nodig, die ervoor zorgt dat mensen zich durven te ontwikkelen en initiatief durven te nemen. Ons ideaalbeeld voor het realiseren hiervan is een goede begeleiding naar behoefte op het gebied van kennis, vaardigheden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor wordt iedereen goed toegerust om als zelfbewust individu in de maatschappij te staan. Daarnaast kent ons gymnasium als speerpunt de klassieke vorming en daarmee gerichte aandacht voor een stevige brede culturele vorming, geworteld in de klassieke traditie.

Ons ideaalbeeld op het gebied van ruimte voor talent is dat we leerlingen uitdagen en stimuleren tot het maken van eigen keuzes en het durven zetten van stappen buiten de geëigende paden. Op die manier kan iedere leerling het beste uit zichzelf halen.

Jij bent van harte welkom op het St. Ignatiusgymnasium!Op de website is in woord en beeld informatie te vinden over de schoolorganisatie, ons onderwijs en de overige activiteiten op school.

 

Inloggen

Inloggen magister 6 voor leerlingen, docenten en ouders
Magister 6 voor
leerlingen, docenten
en ouders

Magisterstoringen


     Inloggen magister
Magister 5 voor
docenten
Inloggen website  

 De decaan net

  Dé webwinkel voor het middelbaar (beroeps)onderwijs. Als ouder moet u zich éérst registreren. 
         
Roosters

 

 

 

Zermelo rooster

Ouders kunnen het
rooster in magister zien.

 

Lestijden 2012-2013

Lestijden

Het Zermelorooster is leidend voor het rooster. De roosterwijzigingen worden in magister niet altijd doorgevoerd. Je kunt in de Zermelo portal inloggen met dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord als voor de computers op school. Via koppelingen > koppel app kun je een code zien waarmee je ook een Zermelo app op je smartphone kunt activeren.

Leerlingen zien hun SE`s in de Zermeloportal staan. Voor overzichten zie eventueel de links hieronder.

Indeling herkansingen klas 4

Indeling herkansingen klas 5