Actueel
DSC00278
Welkom

Het St. Ignatiusgymnasium, onderdeel van de stichting voortgezet onderwijs Amsterdam-Zuid, biedt uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief. De school heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen initiatief. De school richt zich op de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw.

Kwaliteit in de basis. Ruimte voor talent.

Om te kunnen groeien is een goede voedingsbodem nodig, die ervoor zorgt dat mensen zich durven te ontwikkelen en initiatief durven te nemen. Ons ideaalbeeld voor het realiseren hiervan is een goede begeleiding naar behoefte op het gebied van kennis, vaardigheden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor wordt iedereen goed toegerust om als zelfbewust individu in de maatschappij te staan. Daarnaast kent ons gymnasium als speerpunt de klassieke vorming en daarmee gerichte aandacht voor een stevige brede culturele vorming, geworteld in de klassieke traditie.

Ons ideaalbeeld op het gebied van ruimte voor talent is dat we leerlingen uitdagen en stimuleren tot het maken van eigen keuzes en het durven zetten van stappen buiten de geëigende paden. Op die manier kan iedere leerling het beste uit zichzelf halen.

Jij bent van harte welkom op het St. Ignatiusgymnasium !Op de website is in woord en beeld informatie te vinden over de schoolorganisatie, ons onderwijs en de overige activiteiten op school. Kijk ook eens naar het Voorlichtingsfilmpje over het zelfstandig gymnasium 

 

Inloggen
Inloggen magister voor leerlingen en ouders
Magister voor
leerlingen en ouders     Inloggen magister
Magister voor
docenten
Inloggen website  

 De decaan net

  Dé webwinkel voor het middelbaar (beroeps)onderwijs 
         

                      

                     Jaargids 2016-2017

Roosters

Basisrooster lokalen

Lokalen

 

     

Basisrooster klassen 

Klassen

Actueel rooster

Actueel 

Basisrooster leerlingen bovenbouw 3e kwartaal

Bovenbouw

Lestijden 2012-2013

Lestijden

 Basisrooster docenten

Docenten

 

 Het rooster van di 30 augustus.

Basisroosters klassen 2016 2017 periode 1

De roosterwijzigingen zijn voorlopig alleen te zien via magister.

Op deze plaats kunnen ook roostermeldingen staan.